“KAMPANJA “JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

Humanitarna organizacija „Hasene“ je u 2019. godini započela sa kampanjom prikupljanja sredstava za kurbane,te je istu privela kraju trećeg dana Kurban-bajrama. Akcija podjele kurbanskog mesa je uspješno sprovedena, a kurbani su podijeljeni širom Bosne i Hercegovine.
Žrtvovano je i podijeljeno ukupno 1050 kurbana, i to prvenstveno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, ali i povratnicima u manji entitet naše države.
Kurbani su podijeljeni u sljedećim mjestima i gradovima: Maglaj, Doboj, Vukosavlje, Odžak, Bosanski Šamac, Modriča, Bosanska Dubica, Zvornik, Srebrenica, Žepa, Zenica, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Glamoč, Gacko, Bileća, Nevesinje, Kaćuni, Bakovići, Drim, Kalesija, Bugojno, Travnik, Mostar, Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad.
Posebno je važno naglasiti da su kurbani uručeni i jednom broju ustanova, kuhinja, organizacija i medresa, a sve sa ciljem zajedničke saradnje i pomaganja ljudima u potrebi. Riječ je u prvom redu o narodnim kuhinjama u Bosanskoj Dubici i Zenici, zatim organizacijama i udruženjima kao što su Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus u Doboju, Udruženje „Sedma muslimanska viteška brigada“ u Zenici, Udruženje „Mladi muslimani“ u Sarajevu, Udruženje logoraša i logorašica u Sarajevu, Unija civilnih žrtava rata u Sarajevu, Centar za zdravstvenu i palijativnu njegu – Ruhama u Zenici, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, te Karađoz-begova medresa u Mostaru.
Kampanja „Jedan kurban, hiljadu zahvala“ se i ove godine pokazao uspješnim, te će Humanitarna organizacija „Hasene“ nastojati da nastavi sa praksom i tradicijom pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.