Kampanja prikupljanja sredstava za ramazanske pakete

Prije mjesec dana H. O. HASENE INTERNATIONAL pokrenula je širom Evrope kampanju prikupljanja novčanih sredstava za ramazanske pakete. Konačni rezultati kampanje su sljedeći:
Broj podjeljenih paketa u 51 državu svijeta je 82930, a od ovog broja na Balkanu je podijeljeno:

  1. BiH 2.060
  2. Srbija 3.000
  3. Crna Gora 825
  4. Albanija 1.500
  5. Makedonija 850
  6. Kosovo 850
  7. Bugarska 850
  8. Grčka 850
  9. Hrvatska 20