Kurban

Kampanja podjele Kurbana

„Ljepota kurbana je u njegovom dijeljenju“.

“I vi jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!” (Hadždž, 28.)

Riječ kurban je izvedena iz riječi kurbiyet. Kurban znači približavanje Allahu dž.š. Ibadeti su jedni od lijepih prigoda, koji ljudska srca približavaju Allahu dž.š. I kurban je istovremeno ibadet, koji biva razlogom našeg zbližavanja sa nastradalim i potlačenim osobama skoro cijelog ummeta. Kao što kurban Njegove robove približava Njemu, isto tako zemlje i ljude približava jedne drugima.

Ove godine se nalazimo u 100 zemalja i predjela! Prvu kampanju podjele kurbana u 2010. godini organizovali smo u 53 zemlje. Kako je broj kurbana rastao iz godine u godinu tako se i povećavao broj zemalja, da bismo u 2015. godini imali ukupno 100 zemalja u kojoj smo organizovali kampanju podjele kurbana.

Kurbani za zavjet, akiku i zahvalnost; Cijena kurbana iznosi 100 EURA

Žrtvu koju uzmemo za vaše kurbane namijenjene za zavjet, akiku i zahvalnost koljemo u zemljama u koje idemo u određenom periodu i dijelimo socijalno ugroženim osobama, jetimima te studentima koji stanuju u domovima.

Kurbani za zavjet kolju se u predjelima udaljenim i hiljadama kilometara gdje vladaju glad i žeđ, u mjestima u kojima ljudi nemaju osnovne potrepštine za život.  Vaše kurbane za zavjet, akiku i zahvalnost isporučujemo socijalno ugroženim i siromašnim ljudima.