Podjela kurbana

Podjela Kurbana

Prvi put akciju podjele kurbana imali smo u 2010. godini i sproveli smo je u 53 zemlje. Kako je iz godine u godinu rastao broj kurbana tako se i povećavao broj zemalja u kojima smo ih dijelili. U 2015. godini akciju podjele kurbana imali smo u 100 zemalja na nekoliko kontinenata. Na ovaj način nastojimo unijeti radost na lica ljudi različite boje kože, jezika i materijalnog stanja. Zahvaljujući ovoj akciji, zemlje koje nam se čine veoma daleke postaju nam bliske, zbližavaju se imućni i siromašni.

Povjerene kurbane dijelimo s velikom odgovornošću, transparentnošću i preciznošću, strogo vodeći računa da kurbani stignu na adrese ljudi, koji su u stanju potrebe, a određeni broj izdvajamo i za učenike medresa. Iz tog razloga povjerioci uglavnom iz Evrope sami formiraju timove posmatrača, koji odlaze u zemlje podjele kurbana, nadgledaju i kontrolišu nabavku, prijevoz i podjelu.

Kada je riječ o balkanskim zemljama, do sada smo vršili podjelu kurbana na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Kosova, Grčke, Rumunije i Bugarske. Otkup i podjelu kurbana vršimo u svakoj zemlji posebno i na taj način podupiremo razvoj stočarstva u dotičnoj državi, a istovremeno pomažemo socijalno ugrožene kategorije društva u istoj. Tokom 2014. godine na području Balkana podijeljeno je 3.748 kurbana. U 2015. podijeljeno je 4.090 kurbana, a 2016. godine 2.288 kurbana.