Delegacija H.O. „HASENE“ u posjeti izbjeglicama u Grčkoj

Delegacija međunarodne humanitarne organizacije „HASENE“ na čelu sa predsjednikom gospodinom Mesudom Gülbaharaom u ministarstvu za Migracije Republike Grčke imala vrlo konstruktivan sastanak sa delegacijom Ministarstva koju je predvodila gospođa Hara Stagao sa saradnicima koja nas je upoznala sa brojem, stanjem i potrebama izbjeglica kojih je na prostoru Grčke smješteno oko 45 000, kao i sa problemima s kojima se svakodnevno susreću u radu sa izbjeglicama. Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik u grčkom parlamentu Husejin Zeybek. Ministar Ioannis Mouzalas iako zauzet, napustio je sastanak u Parlamentu kako bi izrazio dobrodošlicu te se zahvalio za svu pomoć koju H.O. “Hasene” kontinuirano pruža od početka izbjegličke krize.

Sljedeći dan je posjećen kamp u Eleoni gdje se vrši registracija izbjeglica prilikom ulaska na evropski teritorij i u kojem je smješteno oko 2100 izbjeglica. Tom prilikom podijeljeno je 57.000 pelena, 7.000 pakovanja sa trajnim mlijekom, 1.200 pakovanja dječije hrane.