REDOVNA PODJELA DNEVNIH OBROKA U NAŠOJ KUHINJI

REDOVNA PODJELA DNEVNIH OBROKA U NAŠOJ KUHINJI

Narodna kuhinja HO „Hasene“ nastavlja i u 2021. godini put svoje misije pružanja pomoći najpotrebnijima i kroz svoju redovnu aktivnost podjele dnevnih obroka našim sugrađanima na području Sarajeva, a primarno Općine Stari Grad Sarajevo.

Narodna kuhinja HO „Hasene“ svakodnevno se brine o ishrani cca 60 porodica ili više od 200 osoba. Priprema i podjela obroka vrši se u Centru HO „Hasene“ u Starom Gradu. S ovom aktivnošću nastavljamo i dalje, a aplikacije za neki vid pomoći naše Organizacije skoro svakodnevno pristižu.