DONACIJA 6 RAČUNARA OBRAZOVNIM I ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA U NOVOM PAZARU

DONACIJA 6 RAČUNARA OBRAZOVNIM I ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA U NOVOM PAZARU

Fondacija “Amanet” iz Preševa donirala je šest računara obrazovnim i zdravstvenim institucijama u Novom Pazaru. Računari su donirani Specijalnoj bolnici “Novopazarska banja”, školi i selu Suvi do i vrtiću “Leptirić”. Projekat je realiziran posredstvom naše organizacije “Hasene” i udruženja “Otvorena ruka”. Saradnjom sa organizacijom “Amanet” naša organizacija “Hasene” provodi svoju misiju zbližavanja balkanskih naroda.