hasene kurban 2022

INFORMACIJE O UPLATI ZA KURBANE

Humanitarna organizacija “Hasene” ima tradiciju dugu 50 godina. Sjedište Organizacije je u Njemačkom gradu Kelnu i okuplja mahom tursku dijasporu, ali i pripadnike drugih muslimanskih naroda širom svijeta, pa i Bošnjake. Jedna od 37 regija u kojoj funkcioniše HO “Hasene” jeste Balkan, s centrom u Sarajevu.

S obzirom na to da se približava Kurban-bajram, želimo da vas obavijestimo o mogućnosti da vaš kurban uplatite u HO “Hasene”. Kurbani koje uplatite u našu organizaciju dijele se u zemljama Balkana, azijskog, afričkog i južnoameričkog kontinenta u nešto više od 100 država.

Kurbani namjenjeni za Bosnu i Hercegovinu kupuju se kod domaćeg stanovništva i dijele se prema islamskim pravilima najugroženijim kategorijama društva, ali i organizacijama i institucijama koje se brinu o ugroženim kategorijama društva, zatim obrazovnim institucijama i sl.

Cijena kurbana je 100 eura. Uplatu možete izvršiti:

  1. Direktno u sjedištu HO “Hasene”, ul. Safvet-bega Bašagića 56, Sarajevo;
  2. Putem transakcijskog računa po sljedećem uputstvu:

SVRHA DOZNAKE: Kurban 2022

PRIMALAC: HO “Hasene”, ul. Safvet-bega Bašagića 56, Sarajevo

BROJ RAČUNA: 1860001072416019

O HO “Hasene” možete se informirati na bosanskom jeziku na website: www.hasene.ba, na FB profile Hasene Balans;  ili na njemačkom i engleskom jeziku na www.hasene.org., kao i u direktnom kontaktu s nama putem Viber i WhatsApp broja +387 62 990 950.

 

hasene kurban 2022