Jetimi

STIPENDIRANJE JETIMA

Jetimi

Projekat za stipendiranje jetima je projekat osmišljen kao podrška djeci koja su ostala bez oca ili oba roditelja koji su stradali u prirodnim katastrofama, saobraćajnim nesrećama ili preselili od posljedica neke bolesti. Ova djeca spadaju u ranjive kategorije društva i potrebna im je podrška i pomoć.

Djeca koja nemaju oca, ili još gore oba roditelja u ključnim godinama odrastanja i sazrijevanja vrlo lahko upadaju u loše društvo i odaju se raznim vrstama kriminalnih i nemoralnih radnji.

Pomoću ovog projekta čiji je moto „Ne ostavljaj jetima jetimom“ želimo da djeci bez oca ili oba roditelja pružimo osjećaj da nisu sami i da ih mi štitimo, te da ih na taj način pokušamo usmjeriti u razvoju da budu: dobri, moralni, čestiti i pošteni ljudi.

  • Pravo apliciranja za stipendiju imaju jetimi starosne dobi 0 – 11 godina
  • Stipendiranje traje do navršenih 12 godina. S tim u vezi, donator može svojevoljno nastaviti sa stipendiranjem jetima i nakon njegove 12-te godine, naravno uz pristanak roditelja-staratelja.

Dokumenti potrebni za aplikaciju jetima:

ZAHTJEV

Zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:

  • Broj članova u porodici i domaćinstvu sa imenom i prezimenom, godinama i srodstvom
  • Opis zdravstvenog stanja članova porodice (ukoliko postoje teža oboljenja, visok stepen invalidnosti i sl.)
  • Opis ekonomskog stanja porodice (visina mjesečnih primanja u cifri, stambeno pitanje, podstanar ili vlasništvo)
  • Uzrok smrti oca (ili oba roditelja)
  • Adresa stanovanja i kontakt telefon

Rodni list djeteta
Smrtni list oca
Bankovni račun na dijete

Žiro račun Turkish Ziraat banke, ukoliko u Vašem gradu postoji poslovnica ove banke, ukoliko ne, onda bilo koja druga banka, preferirati domaće banke

Fotografija djeteta

Da se dijete vidi do koljena, ukoliko je u pitanju djevojčica ne mora stavljati maramu ako nije pokrivena, preporučljivo uraditi kod profesionalnog fotografa radi kvalitete slike

Potvrda iz škole o školovanju
Vjenčani list majke staratelja (ne stariji od 3 mjeseca) ili potvrda od matičara da nije zasnovana nova bračna zajednica
NAPOMENA:
Dokumentacija se šalje putem pošte. Nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u razmatranje. Sve promjene će biti istaknute na stranici www.hasene.ba
0
Broj stipendija za jetime u BiH

Postupak stipendiranja sastoji se iz sljedećih faza:

  1. Apliciranje – Vaša dokumentacija se zaprima, obrađuje i šalje prema našoj centrali u Keln.
  2. Pronalazak donatora – Na osnovu dokumetacije pohranjene u našoj centrali pronalazi se donator.
  3. Nakon pronalaska donatora, počinje proces stipendiranja jetima (tromjesečno/kvartalno)

Jetimi