"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

“KAMPANJA “JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

Humanitarna organizacija „Hasene“ je u 2019. godini započela sa kampanjom prikupljanja sredstava za kurbane,te je istu privela kraju trećeg dana Kurban-bajrama. Akcija podjele kurbanskog mesa je uspješno sprovedena, a kurbani su podijeljeni širom Bosne i Hercegovine.
Žrtvovano je i podijeljeno ukupno 1050 kurbana, i to prvenstveno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, ali i povratnicima u manji entitet naše države.
Kurbani su podijeljeni u sljedećim mjestima i gradovima: Maglaj, Doboj, Vukosavlje, Odžak, Bosanski Šamac, Modriča, Bosanska Dubica, Zvornik, Srebrenica, Žepa, Zenica, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Glamoč, Gacko, Bileća, Nevesinje, Kaćuni, Bakovići, Drim, Kalesija, Bugojno, Travnik, Mostar, Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad.
Posebno je važno naglasiti da su kurbani uručeni i jednom broju ustanova, kuhinja, organizacija i medresa, a sve sa ciljem zajedničke saradnje i pomaganja ljudima u potrebi. Riječ je u prvom redu o narodnim kuhinjama u Bosanskoj Dubici i Zenici, zatim organizacijama i udruženjima kao što su Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus u Doboju, Udruženje „Sedma muslimanska viteška brigada“ u Zenici, Udruženje „Mladi muslimani“ u Sarajevu, Udruženje logoraša i logorašica u Sarajevu, Unija civilnih žrtava rata u Sarajevu, Centar za zdravstvenu i palijativnu njegu – Ruhama u Zenici, Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, te Karađoz-begova medresa u Mostaru.
Kampanja „Jedan kurban, hiljadu zahvala“ se i ove godine pokazao uspješnim, te će Humanitarna organizacija „Hasene“ nastojati da nastavi sa praksom i tradicijom pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.


"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA

"KAMPANJA "JEDAN KURBAN, HILJADU ZAHVALA