Kampanja prikupljanja sredstava za ramazanske pakete

Kampanja prikupljanja sredstava za ramazanske pakete

Prije mjesec dana H. O. HASENE INTERNATIONAL pokrenula je širom Evrope kampanju prikupljanja novčanih sredstava za ramazanske pakete. Konačni rezultati kampanje su sljedeći:
Broj podjeljenih paketa u 51 državu svijeta je 82930, a od ovog broja na Balkanu je podijeljeno:

  1. BiH 2.060
  2. Srbija 3.000
  3. Crna Gora 825
  4. Albanija 1.500
  5. Makedonija 850
  6. Kosovo 850
  7. Bugarska 850
  8. Grčka 850
  9. Hrvatska 20