KONTAKT

KONTAKT

Poštovani,

Vaše zahtjeve ćemo primati putem pošte.

Na sljedećem linku možete preuzeti OBRAZAC koji trebate popuniti i poslati na našu adresu. Uz obrazac je potrebno priložiti i dokumentaciju koja potvrđuje Vaše navode u Zahtjevu.

Pošiljku slati na istaknutu adresu H.O. HASENE BiH.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

NAŠA LOKACIJA

H.O. HASENE BiH

Safvet-bega Bašagića 38
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

TEL/FAX 387 (0) 33 573 192

H.O. HASENE SRBIJA

Sopoćanska br. 10
36300 Novi Pazar
E-MAIL: info@hasene.rs

TEL/FAX: +381 20 317 794

H.O. HASENE MAKEDONIJA

Delovni centar Arka, Mezanin-1
lokal 105 ul. Bitpazarska bb.
1000 Skoplje
E-MAIL: info@hasene.mk

TEL: +389 71 714 715

HASENE INTERNATIONAL e. V.

Colonia-Allee 3
D-51067 Köln
Deutschland

 

TEL.+49 221 942240-445