ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti Humanitarne organizacije “HASENE”

Aktivnost druženja sa jetimima je pokrenuta sa idejom zbližavanja stipenditora sa jetimima s ciljem upoznavanja i druženja. Trenutno stipendiju prima oko 200 jetima sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Dva druženja sa jetimima su održana u Sarajevu gdje je upriličen doček, druženje sa porodicama dok su najmlađima podijeljeni pokloni. Također, održano je i takmičenje za najbolji likovni rad. Sljedeće druženje planirano je u Bužimu u maju ove godine.

Promocija volonterizma je usko vezana za prinicipe rada Humanitarne organizacije HASENE i počiva na principu transparentnosti. Što se tiče raspodjele donacija to radimo u skladu sa principom transparentnosti, te svoje aktivnosti provodimo s osjećajem odgovornosti. Kampanje i projekti se izvode pod nadzorom  volontera. Kako je područje djelovanja široko tako i raste potreba za angažiranjem brojnih volontera. Primjera radi 2015. godine je u akciju podjele Kurbana bilo uključeno 635 volontera u oko 100 zemalja svijeta na 4 kontinenta.

Podrška mektebskoj nastavi je aktivnost nastala na ideji obogaćivanja nastavnih sadržaja u mektebima širom Bosne i Hercegovine, kako bi se kod djece povećala zainteresiranost i povećala ljubav prema mektebskoj pouci. Jedan  takav primjer je i donacija MIZ Livno, gdje su centralnoj džamiji „Ćurčinca“ u Livnu donirani multimedijalni sadržaji i osnovni pribor potreban u procesu mektebske pouke.

Imam El-Kurtubi kaže: “Riječ ‘ašura’ je promjenjeni oblik od arapske riječi ‘aširetun’ što znači “deseti”, zbog veličanja i značaja ovog dana .O onome što se spominje, kako je Allah, dž.š., u tom danu odlikovao deset poslanika sa deset kerameta ili kako je u tom danu dat deseti keramet ovom ummetu, o tome ne nalazimo nijedan vjerodostojan dokaz. U skladu sa brojnim događajima koji su se desili u mjesecu muharremu muslimani širom svijeta pripremaju ašuru i ponašaju se prema propisima Allaha dž.š. Humanitarna organizacija Hasene je ove godine podijelila oko 1000 porcija ašure koji su distribuirani u Begovoj džamiji u Sarajevu i Internacionalnom univerzitetu Sarajevo.

Pomoć u vanrednim okolnostima je u skladu sa principom brzog djelovanja jer u slučaju kriznih situacija Humanitarna organizacija je spremna da brzo reagira  na područjima gdje je to najpotrebnije. Primjera radi tokom poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine, predstavnici Humanitarne organizacije HASENE su bili među prvima koji su posjetili poplavljena područja i koji su podijelili osnovne životne namirnice, alat za čišćenje, kao i pomoć u vidu stočne hrane.

DSCN1412
DSCN1036
DSCN1038
DSCN1432
DSCN1415
DSCN1033
DSCN1438
DSCN1435
DSCN1035
DSCN1384
DSCN1447
DSCN1037