Podjela Kurbana u 2012. godini

Podjela Kurbana u 2012. godini

Humanitarna organizacija “HASENE”  sa sjedištem u Sarajevu, 2012. godine uspješno je sprovela akciju podjele kurbana na području Bosne i Hercegovine. Tom prilikom smo obezbijedili 1.246 kurbana za socijalno ugrožene ljude sa bosansko-hercegovačkih prostora.

Obezbijeđeno je  630 kurbana za gradove: Sarajevo – udruženje „Mladi Muslimani“ 147 kurbana, Visoko – medresa „Osman ef. Redžović“ 147 kurbana, Srebrenica – Muallim 133 kurbana, Doboj – Emmaus 105 kurbana, Banja Luka – banjalučki muftiluk 98 kurbana.

Također obezbijeđeno je 616 kurbana za gradove: Doboj – Emmaus 125 kurbana, Travnik – Elči Ibrahim-pašina medresa 105 kurbana, Mostar – Karađoz-begova medresa 105 kurbana, Cazin – medresa „Džemaludin Čaušević“ 105 kurbana, Bužim – udruženje „Sadaka“ 78 kurbana, Goražde – udruženje „Gaziler“ 49 kurbana, te majkama Srebrenice je dodijeljeno 49 kurbana.

Humanitarna organizacija “HASENE” u 2012. godini osim u Bosni i Hercegovini uspješno je sproveo akciju podjele kurbana i u Srbiji i Crnoj Gori. Tom prilikom podijeljeno je ukupno 420 kurbana socijalno ugroženim ljudima, i to u gradovima: Rožaje 280 kurbana i Novi Pazar 140 kurbana.

2 (1)
13
3 (1)
4
12
5
9
1 (1)
7
6
11
8
10