Podjela kurbana u 2014.

Podjela Kurbana u BiH

U Bosni i Hercegovini 2014. godine, zahvaljujući humanitarnoj organizaciji „HASENE“ iz Sarajeva, žrtvovano je i podijeljeno ukupno 1798 kurbana. Naime, humanitarna organizacija „HASENE“ već dugi niz godina zaredom aktivno učestvuje u klanju i dijeljenju kurbana širom Bosne i Hercegovine. Zahvala prije svega pripada Allahu dž.š., a zatim vrijednim članovima ovog udruženja, koji su svojim radom i trudom doprinijeli da svake godine imamo sve veći broj kurbana. Kurbani su namijenjeni ponajprije socijalno ugroženoj kategoriji ljudi, te vjersko-obrazovnim institucijama tj. medresama u Bosni i Hercegovini.

U 2014. godini udruženje HASENE je dodijelilo kurbane u 25 bosansko-hercegovačkih gradova. Podjela kurbana je izvršena u sljedećim gradovima:

Podjela kurbana u 2014.