Podjela kurbana u BiH 2015

U 2015. godini humanitarna organizacija Hasene iz Sarajeva uspješno je sprovela akciju podjele kurbana na području cijele Bosne i Hercegovine. U ovoj akciji žrtvovano je i podijeljeno ukupno 1794 kurbana. Kurbani su podijeljeni ponajprije socijalno ugroženom stanovništvu, te određeni dio je uručen za medrese na području Bosne i Hercegovine.

Kurbani su podijeljeni u 27 bosansko-hercegovačkih gradova, i to: Zvornik i Srebrenica 75 kurbana, Bosanski Šamac i Orašje 24 kurbana, Vukosavlje i Odžak 38 kurbana, Rudo 35 kurbana, Tuzla 141 kurban, Maglaj 60 kurbana, Livno (Duvno, Glamoč, Jajce, Jezero, Šipovo, Petrovac) 150 kurbana, Doboj 260 kurbana, Fojnica 35 kurbana, Sarajevo 100 kurbana, Kupres 12 kurbana, Vitovlje 38 kurbana, Bosanski Novi 20 kurbana, Prijedor 30 kurbana.

Zatim, kurbani su uručeni slijedećim medresama: Karađoz-begovoj medresi u Mostaru 15 kurbana, Elči-Ibrahim pašinoj medresi u Travniku 15 kurbana, medresi Osman ef. Redžović u Visokom 15 kurbana, te Cazinskoj medresi Džemaludin Čaušević 28 kurbana.