Podjela Kurbana u Sandžaku i Crnoj Gori

Podjela Kurbana u Sandžaku i Crnoj Gori

U 2015. godini humanitarna organizacija Hasene iz Sarajeva uspješno je sprovela akciju podjele kurbana na području Sandžaka i Crne Gore. U ovoj akciji žrtvovano je i podijeljeno ukupno 672 kurbana što iznosi veći broj kurbana u odnosu na prošlu godinu. Kurbani su podijeljeni ponajrije socijalno ugroženim osobama u ovim područjima.

U Sandžaku je žrtvovano ukupno 350 kurbana. Ti kurbani su raspodijeljeni u 8 gradova i to: Novi Pazar 49 kurbana, Sjenica 70 kurbana, Nova Varoš 17 kurban, Priboj 49 kurbana i Prijepolje 49 kurbana, Delimeđe 21 kurban, Tutin 56 kurbana, Brodarevo 28 kurbana. Na području Sandžaka kurbane je dobilo oko 1900 kućanstava socijalno ugroženog stanovništva.

U Crnoj Gori je žrtvovano ukupno 322 kurbana. Kurbani su raspodijeljeni u 10 gradova i to: Rožaje 35 kurbana, Pljev 21 kurban, Gusinje 18 kurbana, Berane 7 kurbana, Bijelo Polje 35 kurbana, Pljevlje 15 kurbana, Petnica 10 kurbana, Tuzi 16 kurbana, Ulcinj 12 kurbana, Podgorica 15 kurbana. Na području Crne Gore kurbane je dobilo preko 899 kućanstava socijalno ugroženog stanovništva.