Podjela obuće u 2014.

Podjela obuće

Humanitarna organizacija “HASENE” sa sjedištem u Sarajevu, dana 16. februara 2014. godine, upriličila je podjelu 3.128 pari obuće.

Od tog broja podijeljeno je 687 pari zimske i 2.441 pari ljetne obuće. 1.128 pari obuće je podijeljeno učenicima u osnovnim školama „Sanica“ , „Ključ“i „Petrovac“, koje pripadaju općini Ključ, te osobama treće životne dobi u Centru za stara i iznemogla lica sa sjedištem u Fojnici. Dok je ostalih 2000 pari obuće podijeljeno mladima koji se bore protiv narkomanije i prevencije HIV/AIDS u Centru HO MFS-EMMAUS Klokotnica Duje-Doboj Istok.

IMG_0238
DSCN0078 (1)
DSCN0124