Pomoć poplavljenim područijima u BiH

U maju, 2014. godine Bosnu i Hercegovinu su zadesile velike poplave, koje su bile katastrofalnih razmjera. Poplave su nanijele velike materijalne štete privredi, infrastrukturnim objektima, okolišu, zdravlju stanovništva, uključujući i gubitke ljudskih života. Udruženje humanitarna organizacija  “HASENE” preko svog regionalnog ureda za Balkan sa centrom u Sarajevu posjetili su najugroženije gradove stradale u poplavama Janju, Bosanski Šamac, Maglaj, Doboj-Istok, te obezbijedili humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenim poplavama.

Prvi kontingent pomoći stanovništvu u svim pomenutim gradovima ogleda se u vidu paketa, koji sadrže konzerviranu hranu, higijenu, vodu za piće I medikamente. Drugi kontingent pomoći stanovništvu distribuiran je u vidu lopata, ručnih kolica, odjeće, obuće, deka, jastuka, jorgana, zatim pumpi za izvlačenje vode te mašina za isušivanje vlage.  Prilikom posjete Janji osim navedenih potrepština distribuirana je i stočna hrana kao što su stočno brašno te 600 bala sijena.

Humanitarna organizacija  “HASENE” preko svog ureda u Sarajevu distribuirao pomoć u Janji, Maglaju, Bosanskom Šamcu i Doboj – Istoku

2
1
4
3