Renoviranje minareta Lala pašine džamije u Livnu

Džamiju je podigao 1567. godine kliški sandžak beg Lala Mustafa – paša Sokolović, koji je stolovao u Livnu. U tome razdoblju Livno doživljava svoj najveći procvat. Uz džaamiju je postojao mekteb a preko puta nje musalla, otvoreni prostor za skupno obavljanje molitve na Bajram, koja se koristila do 1878. godine. Godine 1941. talijanski vojnici su devastirali džamiju, a u ratu 1992 – 1995. godine je također teško oštećena.

Pripada tipu jednoprostornih potkupolnih džamija. Odlikuje je visoka kupola, čije je tjeme u visini šerefe, nizak tambur, niska munara sa niskom kupom, te zbijenost njenih prostornih elemenata. Nekada je i trijem džamije bio zasveden kupolama, o čemu svjedoče ostaci prelomljenih čeonih lukova na sjeverozapadnom zidu i bočnim zidovima trijema. Džamija je obnovljena 1997. godine i tada je izgrađen novi mahfil.

Humanitarna organizacija “HASENE” vrši restauraciju minareta ove džamije kako bi ona vratila autentični izgled.

DSCN0991 DSCN0988 DSCN0983